Kancelaria Radcy Prawnego
Aneta Widuła
Kamyk ul. Żeromskiego 75 Częstochowa ul. Dąbkowskiego 27
Telefon  +48 516 670 816

Kancelaria rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2016 r.

W latach 2013 – 2015 odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Opolu. W trakcie aplikacji przygotowywałam się do zawodu poprzez praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego. W ramach praktyk reprezentowałam klientów kancelarii przed Sądami powszechnymi, instytucjami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu egzekucyjnym i pozasądowym. Ponadto sporządzałam pisma procesowe, wnioski, opinie prawne i umowy w sprawach prowadzonych przez kancelarię, analizowałam orzecznictwo, a także brałam udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami.

W marcu 2016 r. złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy.

Z dniem 17 maja 2016 r. uchwałą nr 990/IX/2016 Radcy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu zostałam wpisana na listę radców prawnych pod numerem OP-1318.

Działalność Kancelarii obejmuje przed wszystkim:

  • doradztwo prawne;
  • reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi organami;
  • prowadzenie negocjacji;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • sporządzanie projektów umów.