Kancelaria Radcy Prawnego
Aneta Widuła
Kamyk ul. Żeromskiego 75 Częstochowa ul. Dąbkowskiego 27
Telefon  +48 516 670 816

Kancelaria porwadzi sprawy w zakresie:

I. Spraw cywilnych, między innymi:

 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • zniesienie współwłasności;
 • zasiedzenie;
 • odwołanie darowizny;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • podział spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • o naruszenie dóbr osobistych;
 • zapłatę odszkodowania (zadośćuczynienia);
 • eksmisję.

II. Spraw rodzinnych i opiekuńczych, między innymi:

 • rozwód i separację;
 • podział majątku;
 • alimenty;
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami przez sąd.

III. Spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;
 • sprawy o dyskryminację i lobbing;
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

IV. Spraw gospodarczych, między innymi:

 • dochodzenie roszczeń o zapłatę;
 • sporządzanie umów, opinii i analiz prawnych;
 • prowadzenie spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym.

V. Sprawy z zakresu prawa administracyjnego, między innymi:

 • odwołania od decyzji oadministracyjnej;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego.